tuyển dụng S-real

z2348617728103 db47a189086fef9fd413f45b17fc06be

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2021

Đăng ngày 11/12/2020

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản S-Real Việt Nam Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (làm việc giờ hành chính) tại Tp. Vinh —————————————————- Không yêu cầu kinh nghiệm Thu nhập cứng: 5.000.000 VNĐ Thu nhập mềm: 25.000.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ/tháng hoặc hơn thế (ib để biết chi tiết). Thưởng nóng đột xuất. Hỗ trợ gặp gỡ, tư