Quy Hoạch Phân Khu Là Gì ?

Đăng ngày 30/12/2021

Quy hoạch đóng một phần quan trọng trong việc phát triển hạ tầng của một địa phương nói riêng và kinh tế của cả nước nói chung. Trong đó, quy hoạch cũng có nhiều dạng như quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch vùng và quy hoạch phân khu. Vậy quy hoạch phân khu là gì? Các quy định liên quan tới loại hình quy hoạch này.

Quy hoạch phân khu là gì?

Việc xây dựng nhà cửa một cách tùy ý, không có quy hoạch làm cho quá trình phát triển đô thị vượt quá tầm kiểm soát, khó quản lý và gây nên nhiều hiệu quả vô cùng nặng nề cho kinh tế cộng đồng nói riêng và nền kinh tế của cả nước nói chung.

Theo điều 3 trong bộ Luật quy hoạch đô thị do nhà nước Việt Nam ban hành, quy hoạch phân khu là việc làm nhằm phân chia đất sử dụng đất ở khu vực đô thị một cách rõ ràng theo mục đích sử dụng. Việc làm này giúp giảm tình trạng lạm dụng đất của các nhà đầu tư phát triển dự án mà không chú ý đến lợi ích bền vững, lâu dài của cộng đồng.

Tìm hiểu quy hoạch phân khu là gì?

Tìm hiểu quy hoạch phân khu là gì?

Vai trò của quy hoạch phân khu

Việc đầu tiên cần làm trong quy hoạch phân khu chính là xác định được mục tiêu, ranh giới cũng như là quy mô của vùng đất, sau đó xác lập một bản quy hoạch với đầy đủ thông tin cần thiết.

Tiếp theo, nhà nước sẽ tiến hành phân tích, đánh giá chung tình hình và các điều kiện tự nhiên của địa phương. Chú trọng vào các vấn đề cơ bản được đề ra bên trong đồ án Quy hoạch phân khu, có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào.

Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét kỹ lương các chỉ tiêu sử dụng đất dựa trên các yếu tố như: Mục đích sử dụng đất, cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương trong suốt quá trình quy hoạch.

Cuối cùng, ban quy hoạch sẽ tiến hành giám sắt và kiểm tra tổng thể cảnh quan kiến trúc, cảnh quan của các khu vực trong kế hoạch phân khu. Khi kiểm tra cần lưu ý các điều kiện khác như khoảng lùi, các tuyến đường lớn, các khu trung tâm thương mại hoặc các công trình điểm nhấn.

Khi ban kế hoạch tiến hành phân khu, việc cần làm là ưu tiên cân nhắc các nguồn lực tại chỗ của địa phương, từ đó đảm bảo việc phân khu là phù hợp với sự phát triển sẵn có của khu vực.

Ngoài ra, một trong các điều khoản chính của việc quy hoạch phân khu được thực hiện bằng cách thu thập ý kiến từ cộng đồng. Thông thường, chính quyền địa phương sẽ giới thiệu các phương án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và sẽ tiến hành bỏ phiếu công khai để thu nhận ý kiến từ người dân.

Quy hoạch phân khu có những vai trò và chức năng như thế nào?

Quy hoạch phân khu có những vai trò và chức năng như thế nào?

Phương pháp và quy định quy hoạch phân khu

Một là, phương pháp quy hoạch phân khu cần có kế hoạch phân bổ khu vực khi xây dựng các khu chức năng đặc thù. Các kế hoạch cụ thể như: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng.

Một là, phương pháp quy hoạch phân khu cần có kế hoạch phân bổ khu vực khi xây dựng các khu chức năng đặc thù. Các kế hoạch cụ thể như: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng.

Ba là, việc áp dụng các chính sách quy phân khu yêu cầu sự hợp lý nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ đó biến các kế hoạch trở thành một chính sách được nhà nước chú trọng và phát triển nhằm mục đích cải thiện hạ tầng địa phương và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Cuối cùng việc xác định các mục tiêu quy hoạch nhằm phát triển đô thị sẽ bao gồm nhiều yếu tố liên quan như: Đất đai, dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị. Mô hình phát triển và các chiến lược phải đảm bảo sự đồng nhất và đem đến lợi ích cao nhất cho kinh tế khu vực.

Các quy định chung trong phương pháp quy hoạch phân khu

Các quy định chung trong phương pháp quy hoạch phân khu

Phía trên là toàn bộ thông tin trả lời cho câu hỏi quy hoạch phân khu là gì? Để tìm hiểu thêm các bài viết liên quan, mời Quý khách truy cập tại chuyên trang S-Real Việt Nam.