Đô Thị Đa Trung Tâm: Lời Giải Hoàn Hảo Cho Bài Toán Phát Triển Đô Thị Hà Nội

Đăng ngày 10/11/2021

Các chuyên gia nhận định đô thị đa trung tâm là xu thế phát triển tất yếu cho TP. Hà Nội với tiện ích hiện đại, toàn diện, tạo nên cuộc dịch chuyển dân cư lớn chưa từng có.